Kod B9-11 B11-13 B13-15
Tat ve Koku TİPİK TİPİK TİPİK

Ortalama Boy (Max%5)

9-11 11-13 13-15

Renk

A A A

Küf Yeni (Eylül-Nisan) %

1,0 1,0 1,0

Küf Eski (Nisan- Eylül) %

1,5 1,5 1,5

Yabancı Madde %

0,05 0,05 0,05

Buruşuk Unlu Limonlu %

     

İkiz Vurgun Kırık %

     

Dış Çürük (Eylül-Nisan) %

     

Dış Çürük (Nisan-Eylül) %

     

İç Çürük (Eylül-Nisan) %

     

İç Çürük (Nisan Eylül) %

     

Limonlu (Eylül-Nisan) %

     

Limonlu (Nisan-Eylül) %

     

Böcek Yeniği (Eylül-Nisan) %

     

Böcek Yeniği (Nisan-Eylül) %

     

Rutubet (Eylül-Nisan) %

4,0 4,0 4,0

Rutubet (Nisan-Eylül) %

4,0 4,0 4,0

Asit (Eylül-Nisan) %

0,5 0,5 0,5

Asit (Nisan-Eylül) %

1,0 1,0 1,0

Peroksit (Eylül-Nisan) Meg/Kg

0,5 0,5 0,5

Peroksit (Nisan-Eylül) Meg/Kg

1,0 1,0 1,0

Yağ (Giresun) Ortalama %

59 62 64

Yağ (Ordu) Ortalama %

57 60 62

Yağ (Akçakoca) Ortalama %

55 58 59

Tortu

     

Mezofik Aerobik Bakteri Tane/Gr

5000 5000 5000

Kül Ve Maya Tane/Gr

     

Koliform Fekalkoli Salmonella

     

Aflatoksin (Eylül-Nisan) Ppb

4 4 4

Aflatoksin (Nisan - Eylül) Ppb

4 4 4
KOD / CODE B9-11, B11-13, B13-15
KULLANIM ALANI Isı ile yeniden işlem görecek tane fındıklarda kullanılır. Taze kavrulmuş fındık veya türevlerinden (granül, un, püre) isteyen firmalar, bu üründen alıp, ısıtarak taze kavrulmuş fındık (K9-11, K11-13, K13-15) elde ederler. Böylece ürünün raf ömrünü uzatırken tazelikten kaynaklanan aroma ve lezzeti maksimum oranda yakalarlar.
USAGE

Blanched hazelnut is used for whole and skeen free hazelnut which will be applied with heat again. Companies who want to have fresh roasted hazelnut (K9-11, K11-13, K13-15) or its types as blanched or roasted granule (BG1, or KG1), roasted or blanched powder from (BUI, Kill), paste (PI) buy and transform them as they whish, thus they provide long sell life, good test and aroma.

SİPARİŞ FORMU Kod / Ürün yılı / Bölgesi ( Giresun, Levant) / Ambalaj
ORDER FORM Code / Crop year / Quality ( Giresun, Levant) / Packaging
AĞIRLIK

Bu ürünün paketlenmesi 25 kg. , 50 kg., 80 kg., 500 kg., 1000kg.
olarak yapılmaktadır.

WEIGHT

The package of this product is in 25 kgs., 50 kgs., 80 kgs., 500 kgs.,

İÇ AMBALAJ Sağlığa uygun polietilen torbalarda
INNER WRAP Polyethylene bag suitable for human helth.
PAKETLEME Karton koli, jüt çuval, polipropülen torba
PACKAGING Carton box, jut bag, polypropylene bag
ETİKET

Ürünün adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, miktarı, mahsul yılı

STICKER Name of product, production date, consume before, quantity, crop
DEPOLAMA

Nemli olmayan açık, temiz hava alabilecek bir ortamda palet üstünde

WAREHOUSE

Must be keept in aerated not humid dry warehouse and over palettes

Code

B9-11 B11-13 B13-15

Taste & Odour

Typical Typical Typical

Avarage Dımentıon Mm(Max%5)

9-11 11-13 13-15

Colour

A A A

Moisture New (September-Aprıl)

1,0 1,0 1,0

Moısture Old (September-Aprıl)

1,5 1,5 1,5
Foreinen Matter % 0,05 0,05 0,05

Shrivelled

     
Damaged, Broken, Twin      

Rotten Outsıde (September-Aprıl)

     

Rotten Outsıde (Aprıl-September)

     

Rottenınner (September-Aprıl)

     

Rotten Inner (Aprıl-September)

     

Lemon Flavoured (Sept. - Apr.) %

     

Lemon Flavoured (Apr. - Sept.) %

     

Insect Damaged (Sep.-Apr.)

     

Insect Damaged (Apr.-Sept.)

     

Moisture (September - April) %

4,0 4,0 4,0

Moisture (April - September) %

4,0 4,0 4,0

FFA (September-Aprıl) %

0,5 0,5 0,5

FFA (Aprıl-September) %

1,0 1,0 1,0

Peroxıne (Sept. - Apr.) Meg/Kg

0,5 0,5 0,5

Peroxıne (Apr. - Sept.) Meg/Kg

1,0 1,0 1,0

Oıl (Gıresun) Avarage %

59 62 64

Oıl (Ordu) Avarage %

57 60 62

Oıl (Akçakoca) Avarage %

55 58 59

Segment %

     

Mezofıc Aerobıc Bacterıa

5000 5000 5000

Yeast & Moulds

     

Kolıform E-Kolı Salmonella

     

Aflatoxıne (September,-Aprıl) Ppb

4 4 4

Aflatoxıne (Aprıl - September) Ppb

4 4 4