Kod K9-11 K11-13 K13-15
Tat ve Koku TİPİK TİPİK TİPİK

Ortalama Boy (Max%5)

9-11 11-13 13-15

Renk

M M M

Küf Yeni (Eylül-Nisan) %

1,0 1,0 1,0

Küf Eski (Nisan- Eylül) %

1,5 1,5 1,5

Yabancı Madde %

0,05 0,05 0,05

Buruşuk Unlu Limonlu %

     

İkiz Vurgun Kırık %

     

Dış Çürük (Eylül-Nisan) %

     

Dış Çürük (Nisan-Eylül) %

     

İç Çürük (Eylül-Nisan) %

     

İç Çürük (Nisan Eylül) %

     

Limonlu (Eylül-Nisan) %

     

Limonlu (Nisan-Eylül) %

     

Böcek Yeniği (Eylül-Nisan) %

     

Böcek Yeniği (Nisan-Eylül) %

     

Rutubet (Eylül-Nisan) %

2,0 2,0 2,0

Rutubet (Nisan-Eylül) %

2,0 2,0 2,0

Asit (Eylül-Nisan) %

0,5 0,5 0,5

Asit (Nisan-Eylül) %

1,0 1,0 1,0

Peroksit (Eylül-Nisan) Meg/Kg

0,5 0,5 0,5

Peroksit (Nisan-Eylül) Meg/Kg

1,0 1,0 1,0

Yağ (Giresun) Ortalama %

60 63 65

Yağ (Ordu) Ortalama %

58 61 63

Yağ (Akçakoca) Ortalama %

57 59 60

Tortu

     

Mezofik Aerobik Bakteri Tane/Gr

5000 5000 5000

Kül Ve Maya Tane/Gr

100 100 100

Koliform Fekalkoli Salmonella

     

Aflatoksin (Eylül-Nisan) Ppb

4 4 4

Aflatoksin (Nisan - Eylül) Ppb

4 4 4
KOD / CODE K9-11, K11-13, K13-15
KULLANIM ALANI Kuruyemiş ve çikolata sektöründe tane olarak kullanılır. Bu ürün daha sonra kavrulmuş granül (KG1), kavrulmuş un (KU1) veya Püre (P1) haline dönüştürülebilir böylece nihai ürünün en uzun raf ömrü sağlanır.
USAGE This product is used as whole by dry nuts and chocalate industry. It can be transformed to hazelnut granules of different sizes (KG 1) or to roasted hazelnut floor (KU1) or hazelnut paste (PI) thus the Maximum shelf life of the final products can be optained.
SİPARİŞ FORMU Kod / Ürün yılı / Bölgesi ( Giresun, Levant) / Ambalaj
ORDER FORM Code / Crop year / Quality ( Giresun, Levant) / Packaging
AĞIRLIK Bu ürünün paketlenmesi 25 kg. , 50 kg., 80 kg., 500 kg., 1000 kg. olarak yapılmaktadır.
WEIGHT The package of this product is in 25 kgs., 50 kgs., 80 kgs., 500 kgs.,100kgs.
İÇ AMBALAJ Sağlığa uygun poliethilen torbalarda.
INNER WRAP Polyethylene bag suitable for human helth.
PAKETLEME Karton koli, jüt çuval, polipropülen torba
PACKAGING Carton box, jut bag, polypropylene bag
ETİKET Ürünün adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, miktarı, mahsûl yılı
STICKER Name of product, production date, consume before, quantity, crop
DEPOLAMA Nemli olmayan açık, temiz hava alabilecek bir ortamda palet üstünde
WAREHOUSE Must be keept in aerated not humid dry warehouse and over palettes

Code

K9-11 K11-13 K13-15

Taste & Odour

Typical Typical Typical

Avarage Dımentıon Mm(Max%5)

9-11 11-13 13-15

Colour

M M M

Moisture New (September-Aprıl)

1,0 1,0 1,0

Moısture Old (September-Aprıl)

1,5 1,5 1,5
Foreinen Matter % 0,05 0,05 0,05

Shrivelled

     
Damaged, Broken, Twin      

Rotten Outsıde (September-Aprıl)

     

Rotten Outsıde (Aprıl-September)

     

Rottenınner (September-Aprıl)

     

Rotten Inner (Aprıl-September)

     

Lemon Flavoured (Sept. - Apr.) %

     

Lemon Flavoured (Apr. - Sept.) %

     

Insect Damaged (Sep.-Apr.)

     

Insect Damaged (Apr.-Sept.)

     

Moisture (September - April) %

2,0 2,0 2,0

Moisture (April - September) %

2,0 2,0 2,0

FFA (September-Aprıl) %

0,5 0,5 0,5

FFA (Aprıl-September) %

1,0 1,0 1,0

Peroxıne (Sept. - Apr.) Meg/Kg

0,5 0,5 0,5

Peroxıne (Apr. - Sept.) Meg/Kg

1,0 1,0 1,0

Oıl (Gıresun) Avarage %

60 63 65

Oıl (Ordu) Avarage %

58 61 63

Oıl (Akçakoca) Avarage %

57 59 60

Segment %

     

Mezofıc Aerobıc Bacterıa

5000 5000 5000

Yeast & Moulds

100 100 100

Kolıform E-Kolı Salmonella

     

Aflatoxıne (September,-Aprıl) Ppb

4 4 4

Aflatoxıne (Aprıl - September) Ppb

4 4 4